Розподіл НП різних областей, що підлягають дозиметричній паспортизації за дозовим інтервалам згідно результатів загальнодозиметричної паспортизації 2008 року

Область Кількість НП
усього підлягають паспортизації з "молочним" моніторингом у 2008 р. Інтервали паспортних доз 2008 р., мЗв.рік-1
≤ 0.5 0.5 - 1 1 - 5 > 5
Вiнницька 89 89 87 - - -
Волинська 166 164 121 40 3 -
Житомирська 700 657 569 74 14 -
Iвано-Франкiвська 5 - - - - -
Київська 469 392 383 9 - -
Рiвненська 339 274 150 99 25 -
Сумська 11 10 9 1 - -
Тернопiльська 10 - - - - -
Хмельницька 9 9 9 - - -
Черкаська 103 102 100 2 - -
Чернiвецька 14 14 14 - - -
Чернiгiвська 248 216 205 11 - -
Всього 2163 1925 1647 236 42 -