Розподіл НП різних областей за дозовими інтервалами згідно результатів загальнодозиметричної паспортизації 2012 року

Область

Кількість НП

Всього підлягають паспортизації*

Паспортизовані у 2012**

Інтервали паспортних доз 2012 р.,

мЗв · рік-1

D ≤ 0.5

0.5< D≤ 1

1< D ≤ 5

D > 5

Волинська

7

7

1

6

-

-

Житомирська

86

77

44

29

4

-

Київська

18

16

16

-

-

-

Рiвненська

84

84

37

25

22

-

Черкаська

2

1

1

-

-

-

Чернiгiвська

2

1

1

-

-

-

Всього

199

186

100

60

26

0